top of page

We zijn uiteraard blij met een donatie maar er is ook nood aan helpende handen. 

 

 Iedereen die zich geroepen voelt om te helpen met grote of kleine werkjes is welkom.

U mag ons  via email contacteren om je op te geven. Het zou leuk zijn mocht je er ook bij vermelden of je in een bepaald onderdeel goed bent (elektriciteit, loodgieterij, poetsen, tuinieren, enz...)  en je bij het onderwerp "vrijwilliger" wil invullen.

 

Het werk blijft voortgaan. Vrijwilligers zijn hierbij van belang. Er dient immers gezorgd te worden voor het onderhoud van het asiel, de kooien, de tuin, enz... Ook de dieren moeten gevoed en verzorgd worden. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die op regelmatige basis kunnen aanwezig zijn. Graag ook hiervoor een email. Vermeld je in het onderwerp dan: "vrijwilliger" en wat je kan doen en wanneer je je kan vrij maken?

 

Af en toe wordt een evenement georganiseerd om het asiel financieel te ondersteunen. Ook daar kan je aan mee helpen.

 

Vele handen maken het werk licht!

 

 

VRIJWILLIGER WORDEN ?

bottom of page