top of page

Twee nieuwkomertjes!

Vandaag kwamen Brammeke en Sophietje bij ons in de opvang. Het bazinnetje van de twee grijze roodstaartjes is overleden en ze kwamen bij een familielid terecht. De zorg en de nodige aandacht wogen echter zwaar voor die persoon en er werd besloten om een beter alternatief te zoeken. De twee grijsjes werden aan ons toevertrouwd op voorwaarde dat ze de rest van hun leven samen konden blijven.

Wist U dat u, als u dit uw nabestaanden wil besparen, U op voorhand de juiste stappen voor uw papegaai kan nemen? Wat moet U doen? Maak een afspraak met vzw Nally’s Papegaaienopvang en bezorg hen een kopie van uw handgeschreven, gedateerde en ondertekende codicil. U verbindt er uzelf toe om erelid te worden en licht natuurlijk ook uw familie in van uw voornemen om bij uw overlijden de vogels door ons te laten ophalen. Naargelang de ouderdom, gezondheid en de plaatsbaarheid van uw vogel(s) worden deze terug ter adoptie gesteld of als blijvende bewoners van de opvang opgenomen. U kan uiteraard beslissen om uw dier permanent in de opvang te laten opnemen. Wij maken van onze kant een contract op dat wederzijds opzegbaar is. Voor meer inlichtingen kan u telefonisch met ons contact opnemen.

Wij heten Brammeke en Sophietje alvast welkom!

Brammeke en Sofie.jpg

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page