top of page

UITLEG OVER ADOPTIE

Het spreekt voor zich dat onze grootste prioriteit de papegaaien zijn die we plaatsen.  Er moet rekening gehouden worden met de leeftijd, het verleden en vooral de specifieke noden van elke vogel. Papegaaien zijn sociale en intelligente dieren die veel tijd en aandacht vragen.

 

WAARVOOR MOET JE BETALEN EN WAAROM ZIJN DE EISEN ZO HOOG?

Vaak krijgen we de vraag waarom de eisen voor het adopteren van een papegaai zo hoog zijn. Ook de kosten vinden sommigen te hoog.

 

Wij begrijpen die vragen en willen daar een antwoord op geven.

 

We willen ten eerste vermelden dat het om afgestane vogels gaat en niemand, tenzij die financieel of fysiek niet meer in staat is om ervoor te zorgen, een perfecte vogel in het asiel zal  afgeven.

 

Veel vogels die in het asiel belanden, bijten, roepen of plukken. Anderen hebben medische problemen die sommige eigenaars financieel niet aankunnen.  Soms wordt te lang gewacht om de stap naar de dierenarts te zetten en is de  behandeling, die dan nodig is, langer en intensiever. De vogel moet dan een lange periode in het asiel verblijven en de veterinaire  kosten lopen hoog op voor hij terug geadopteerd kan worden.

 

Elke papegaai wordt onderzocht als hij hier binnenkomt en indien nodig in quarantaine geplaatst.

 

Het zou nooit mogelijk zijn om alle kosten voor één zeer zieke papegaai door te rekenen aan hun adoptant want op die manier zou het dier nooit geadopteerd worden.  Daarom worden de kosten verdeeld over alle papegaaien die geadopteerd worden en krijgt elk van hen dezelfde kans op adoptie.

 

De kosten die aangerekend worden dienen om het asiel draaiende te houden.

 

Voor diegenen die denken dat de screening die gebeurt van de kandidaten te streng is moet het volgende worden gezegd: Veel van deze vogels hebben al een lange weg achter de rug en sommigen hadden al verschillende baasjes. Het is dan ook zeer belangrijk voor hen dat ze een geschikte thuis vinden zodat zij hun vertrouwen in  de mens blijven houden en een gelukkig leven tegemoet gaan. Het is dus belangrijk dat wij de juiste baas aan de juiste vogel koppelen.

Sommige mensen geven ons een prima eerste indruk, ze zeggen al de juiste dingen en laten ons in de overtuiging dat ze de juiste persoon zijn voor één van de vogels. Jammer genoeg merken we soms tot onze spijt, dat niet iedereen is wat hij/zij zegt.

 

Wij vragen begrip voor onze strenge eisen om een papegaai te adopteren omdat wij hiermee hopen dat geen enkele van de papegaaien tussen de mazen van het net glipt en een ellendig leven tegemoet gaat.

Er wordt noch telefonisch, noch via social media, nog via e-mail of welke weg dan ook info gegeven over wat er exact te adopteren is.

Dit wordt enkel en alleen ter plaatse mede gedeeld. Dank voor jullie begrip.

bottom of page